Računovodstvo predstavlja skup međusobno povezanih i sinhronizovanih – uskladenih naučnih metoda putem kojih se obezbjeđuje evidentiranje određenih poslovnih događaja, analiza i kontrola tih događaja, planiranje ekonomskih događaja i njihovih budućih efekata, kao i informisanje upravljačkih i rukovodećih struktura o ekonomskim tokovima u domenu računovodstvenih informacija. Računovodstvo je širi pojam pošto obuhvata – knjigovodstvo,plan i analizu i racunovodstvenu kontrolu.