Radno vrijeme: pon - pet 07:30h - 16:00h

Usluge

Pružamo usluge u zavisnosti od vrste djelatnosti kojim se bave naši komitenti

RAČUNOVODSTVO – KNJIGOVODSTVO

Pružamo računovodstveno-knjigovodstvene usluge u zavisnosti od vrste djelatnosti, obima poslovanja, broja radnika kojim se bave naši komitenti, te u  razgovoru i saradnji sa Vama kreiramo ponudu za računovodstveno-knjigovodstvene usluge.

1. KNJIŽENJE KNJIGOVODSTVENIH DOKUMENATA NA NAŠEM SOFTVERU

 • vođenje glavne knjige i dnevnika,
 • ulazne, izlazne fakture (KUF, KIF),
 • izvodi transakcijskog računa u domaćoj i stranoj valuti,
 • blagajna,
 • finansijsko iskazivanje dodataka (finansijsko knjigovodstvo),
 • robno – materijalno evidentiranje,
 • knjiženje proizvodnje u proizvodnim preduzećima,
 • knjiženje stalnih sredstava i sitnog alata i inventara,
 • obračun PDV-a i sastavljanje mjesečnih prijava,
 • obračun plata zaposlenima sa svim zakonskim obavezama (porezi i doprinosi), MIP-ovi i GIP-ovi,
 • obračun ugovora o djelu, autorskih honorara sa zakonskim porezima i doprinosima,
 • obračun amortizacije stalnih sredstava,
 • drugi poslovi iz domena knjigovodstvenih evidencija.

2. IZRADA, SASTAVLJANJE I OVJERA POLUGODIŠNJIH I GODIŠNJIH OBRAČUNA, POREZNIH PRIJAVA I DRUGO

3. POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE STATISTIČKIH UPITNIKA, ANKETA I DRUGIH OBRAZACA KOJE TRAŽE ORGANI I STRUKTURE DRŽAVNIH INSTITUCIJA

 

girl-black