Obrazac za traženje posla važi 60 dana od dana preuzimanja sa web portala: www.fzzz.ba (TP1), a krajnji rok apliciranje poslodavaca (TP 2) po javnom pozivu  je 10.12.2020. godine. Cilj ove mjere, koja je fokusirana na nezaposlene osobe, jeste da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost, te da se pojača njihova motivacija i aktivnost u traženju posla, uz pomoć Obrasca za traženje poslodavca (Obrazac TP).

Nakon što je nezaposlena osoba/aplikant podnijela prijavu na Javni poziv (TP 1), dužna je u roku od 60 dana, od dana podnošenja prijave, pronaći poslodavca koju je isti spreman zaposliti.
Po uspješno okončanoj prijavi, nezaposlena osoba/aplikant dobiva šifru (vaučer) koju poslodavac, zajedno sa drugim podacima, unosi prilikom podnošenja prijave na Javni poziv (TP 2).
Poslodavac se prilikom prijavljavanja na Javni poziv (TP 2) odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba.

Prijave će biti omogućene tri radna dana: 1.10, 2.10 i 5.10.2020. u periodu od  8:00 do 16:00 sati. Prijave 03.10.2020. i 04.10.2020. neće biti moguće.

Prijava na projekte sufinanciranja zapošljavanja (TP1) se vrše putem linka:

Program sufinansiranja zapošljavanja 2020 (PDF)