Ovim zakonom uređuje se sistem obaveznih doprinosa za finansiranje obaveznih osiguranja, vrste doprinosa i stope za obračun, obveznik doprinosa, obveznik obračunavanja doprinosa, obveznik plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obaveza i način obračunavanja, obaveza plaćanja i rokovi za uplatu, obaveza izvještavanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja i naplate doprinosa u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

POGLEDAJTE CIJELI DOKUMENT