Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07:30h - 16:00h

Usluge

Pružamo usluge u zavisnosti od vrste djelatnosti kojim se bave naši komitenti

1. KNJIŽENJE KNJIGOVODSTVENIH DOKUMENATA NA NAŠEM SOFTVERU

 • vođenje glavne knjige i dnevnika
 • ulazne, izlazne fakture (KUF, KIF)
 • izvodi transakcijskog računa u domaćoj i stranoj valuti
 • blagajna
 • finansijsko iskazivanje dodataka (finansijsko knjigovodstvo)
 • robno – materijalno evidentiranje
 • knjiženje proizvodnje u proizvodnim preduzećima
 • knjiženje proizvodnje u proizvodnim preduzećima
 • knjiženje stalnih sredstava i sitnog alata i inventara
 • obračun PDV-a i sastavljanje mjesečnih prijava
 • obračun plata zaposlenima sa svim zakonskim obavezama (porezi i doprinosi), MIP-ovi i GIP-ovi
 • obračun ugovora o djelu, autorskih honorara sa zakonskim porezima i doprinosima
 • obračun amortizacije stalnih sredstava
 • drugi poslovi iz domena knjigovodstvenih evidencija

 

2. IZRADA, SASTAVLJANJE I OVJERA POLUGODIŠNJIH I GODIŠNJIH OBRAČUNA, POREZNIH PRIJAVA I DRUGO

3. POPUNJAVANJE I DOSTAVLJANJE STATISTIČKIH UPITNIKA, ANKETA I DRUGIH OBRAZACA KOJE TRAŽE ORGANI I STRUKTURE DRŽAVNIH INSTITUCIJA

4. SAVJETODAVNI POSLOVI OKO ORGANIZACIJE RADA I POSLOVANJA KORISNIKA USLUGA

5. PRAĆENJE ZAKONSKE REGULATIVE IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA, FINANSIJA TE UKAZIVANJE NA PRAVILNU PRIMJENU ZAKONSKIH ODREDBI KOJE SU OD INTERESA SVAKE FIRME (POREZNO SAVJETOVANJE)

6. POMOĆ MENADŽMENTU OKO IZRADE GODIŠNJIH I DRUGIH PLANOVA.

girl-black