U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 4/24 od 17.01.2023. godine objavljene su osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2024. godinu.

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2024. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 2.133,00 KM – za slobodna zanimanja,

b) 1.260,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 562,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 562,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.066,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 485,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 485,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 485,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 562,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 582,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2023. godine je 1.939,00 KM.