Radno vrijeme: pon - pet 07:30h - 16:00h

Usluge

Pružamo usluge u zavisnosti od vrste djelatnosti kojim se bave naši komitenti

ADMINISTRATIVNO- PRAVNE USLUGE

Od 01.01.2018. godine počinje sa radom naša administrativno-pravna služba koja će našim, a i novim, potencijalnim klijentima pružati usluge :

  • prijave,odjave zaposlenika,evidencija zaposlenih,
  • izrade Ugovora o radu,djelu,poslovnoj saradnji,
  • izrade obrazaca kompenzacije i cesije,
  • pomoć oko pokretanja postupka likvidacije i stečaja,
  • pomoć oko pribavljanja Uvjerenja Porezne uprave FBiH i Uprave za indirektno oporezivanje,
  • pomoć oko izrade Molbi, Žalbi, Opomena,
  • pripremanje odbrane u privrednim sporovima kod Općinskog suda koji se vode kroz prekršajne naloge inspektora u FBiH,
  • spajanje sa pravnicima koji su ovlašteni za registraciju preduzeća,
  • spajanje sa ovlaštenim sudskim tumačima,
  • ostale administrativne poslove i radnje koje su usko povezane sa finansijama i knjigovodstvom.

Iznos cijene naše usluge će se dogovoriti sa svakim klijentom ponaosob u zavisnosti od usluge koja se pruža na obostrano zadovoljstvo za šta će klijent dobiti Poreznu fakturu i fiskalni račun.

girl-black